Prostor pro duši bez obalu

Bez obalu o obalu člověka

Současná doba nás velmi intenzivně volá nejen k větší zodpovědnosti k planetě, ale i sama k sobě a k druhým jako k člověku. Často právě kolísající zdraví a psychická nepohoda nás donutila začít hledat informace o tom, co je skutečná a plnohodnotná lidská bytost.

Dovolte nám bez obalu odhalit naše poznání o obalu člověka 🙂

Že je člověk pouhé tělo už nám dlouhodobě nedávalo smysl. A náš pocit se nemýlil, protože lidé mají kolem svého fyzického těla ještě dalších 6 těl jako je například tělo emocionální, mentální… přes které vnímáme, cítíme, komunikujeme. Dále k tělu patří mnoho energetických vírů, z nichž 7 je hlavních a říká se jim čakry. Celý tento systém je nazýván aurou neboli energetickým polem člověka.

Dalším jevem, který jsme začali vnímat je, že bez energie bychom nežili. Po zamyšlení, co pohání ve dne v noci naše srdce a krev, odkud jde impuls našim plícím, aby i při spánku vdechovali a vydechovali, jsme pochopili, že jsme něčím takzvaně napájeni, nějakou oživující energií, která je v každé buňce našeho těla a která je i ve všem kolem nás. Této energii někdo říká vesmír, universum, potenciál…, my ji nazýváme Velkou Láskou – Bohem. Aniž bychom byli součástí církve či jiných uskupení, jsme se naučili s Bohem komunikovat a přináší nám to nemalé uvědomění a prospěchy.

Prvním velmi důležitým z nich je, že je naše tělo včetně toho energetického chráněno před vnějším často negativním vlivem. Dalším je, že jsme se s Boží pomocí naučili pečovat o své mentální a emocionální tělo, což znamená, že již nejsme otroky našich emocí a myšlenek. Naučili jsme se sebeuzdravování a máme již zkušenosti, kdy jsme se dokázali uzdravit bez pomoci léků, doktorů či terapeutů. Dalším velkým přínosem je stálý dostatek energie na vše, čemu se potřebujeme věnovat. Lidská těla mají v sobě uschovaný zdroj energie, která stojí za zrozením, sexualitou a tvořením, říká se ji energie kundalini a vězte, že drtivá většina únavy u lidí je zapříčiněna právě vyplýtváním této mocné energie.

A v neposlední řadě stojí za zmínku, že člověk je hlavně duše, která se může díky fyzickému tělu projevit. Jen je důležité být se svojí duší v kontaktu. Volání duše o pozornost bývá ze začátku často nenápadná a vede k odvážným činům vyjít ze stereotypu nenaplněného života a začít plnit své životní poslání, což vede k činům plným dobra a radosti.

Naše Cesta bez obalu je otevřena všem, kteří jsou na podobné cestě či touží po změně. Můžete přijít si s námi popovídat u bylinkového čaje či se začíst do některé z knih, jejichž obsah směřuje k odhalení ještě mnoha dalších tajemství o lidském životě a transformaci vědomí lidstva, které právě intenzivně probíhá.

posílám také velmi zajímavé odkazy, najdetě si tu svou cestu k
probuzení, ke zdraví, kráse a klidu.
Podporujeme a spolupracujeme: https://allatra.tv/cs

http://www.sergej-lazarev.cz/

http://www.centraprozdravi.cz/…tml